Regenwater opvangen

Rode_regenlaarzen_smal_formaatDoor opwarming van de aarde ontstaan steeds heftigere regenbuien. Hierdoor gaat steeds meer water naar het riool. Steeds meer dakgoten van huizen en schuren zijn met een regenpijp aangesloten op het riool. En steeds meer huizen hebben tegels in hun tuin. Hierdoor stroomt nóg meer regenwater naar het riool en zakt minder water op natuurlijke wijze weg in de grond. 

Ons rioolstelsel kan zoveel extra water niet aan, met als gevolg dat straten (kunnen) overstromen. Als we samen zorgen dat minder water naar het riool gaat, dan voorkomen we deze wateroverlast. In dit artikel laten we u daarom zien hoe u uw regenpijp kunt afkoppelen van het riool en zelf regenwater kunt opvangen. 

Regenton plaatsen 

Regenpijp_afkoppelenAls u de regenpijp vanaf uw dakgoot aansluit op een regenton, dan gaat er veel minder water naar het riool. Bovendien kunt u hiermee uw planten water geven in droge periodes. Regenwater is beter voor uw planten dan kraanwater, omdat regenwater minder kalk en meer voedingstoffen heeft. En het is nog gratis ook. 

Geen plek voor een regenton?  

Zaag dan de regenpijp laag bij de grond af zodat het water via uw tuin alsnog in de bodem kan wegzakken. Plaats er een steen onder om het water over een breder oppervlak te laten weglopen. Kijk voor meer informatie en een stappenplan op de website van Milieu Centraal

Wadi graven 

Wadi_in_de_tuinU kunt regenwater ook opvangen in een ‘wadi’. Dit is een soort greppel in uw tuin. U graaft een ondiepe kuil zonder steile wanden en laat uw regenpijp hierin uitkomen. In een wadi kunt u planten zetten die overleven als ze een tijdje onder water staan én als ze een tijdje geen water krijgen in een droge periode. 

 

 

Vijver aanleggen 

U kunt ook vijver maken en uw regenpijp hierin laten uitkomen. Het voordeel 
van een ‘nat’ deel in uw tuin is dat u hiermee heel veel nieuwe insecten aantrekt zoals libellen en waterjuffers. En kleine dieren gebruiken een ondiep deel in de vijver graag om te badderen of te drinken. 

Tegels verwijderen 

groene_tuin_met_grind_halfverharding_290752145Als u (een deel van) de tegels in uw tuin vervangt door planten, dan kan regenwater beter wegzakken in de grond. Dat niet alleen. Tegels worden heet in de zomer. Ze houden warmte lang vast en zorgen dat de temperatuur in onze woonwijken steeds hoger oploopt. Planten koelen de lucht juist af. Ze nemen geen warmte op en verdampen water op warme dagen. Ook zorgen planten voor een schonere lucht. 

Halfverharding 

Pad_met_groen_343Wilt u niet uw héle tuin vergroenen? Dan zijn er veel andere, duurzame oplossingen. U kunt bijvoorbeeld de tegels van uw terras vervangen door waterdoorlatende tegels. Of een tuinpad maken met boomschors, split, vlonders, schelpen of gras. Deze materialen laten ook regenwater door.