Ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk

Team 'Mozart verft het Groen' van Ashram College wint ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2024!

Voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk werkten de afgelopen drie maanden ruim honderd leerlingen van het Groene Hart Lyceum en Ashram College hun ideeën en oplossingen uit in een duurzaam ontwerp voor de omgeving Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk. Na een voorselectie gingen uiteindelijk zes van de in totaal zestien teams door naar de finale. Donderdag 13 juni was het zo ver en mochten de teams hun ontwerpen presenteren en verdedigen en werden ze door een vakjury beoordeeld.

De winnaar: één oplossing voor meerdere problemen

Wethouder overhandigd certificaat winnaarsWethouder duurzaamheid Gert van den Ham, voorzitter van de jury, maakte de uitslag bekend en lichtte deze toe: “Het winnende team had een sterke en overtuigende presentatie met veel beelden, waardoor de plannen gaan leven. Er is veel samenhang in het plan, waarbij met één oplossing meerdere problemen werden opgelost. Zeer lovend was de jury over het feit dat het team zelf op pad is gegaan in de wijk. Ze hebben met veel mensen gesproken en zo de bewoners betrokken en een stem gegeven. Het is goed om te luisteren naar wat mensen zelf willen. Ook spraken zij met medewerkers van Habeko Wonen en de gemeente. Complimenten, een topprestatie.”

Meer ruimte voor water

Alle teams hadden in hun ontwerpen nagedacht over oplossingen voor stortbuien en langdurige droge periodes. Jurylid Aad Straathof, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap van Rijnland, nodigde de leerlingen uit om met elkaar in gesprek te blijven. “In de toekomst is er meer ruimte voor water nodig om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat meer jongeren een plek krijgen om mee te denken en te werken aan de duurzaamheidsopgave waarvoor we staan.”

Team 'Mozart verft het Groen'
Noa, Jip, Iri, Zonna, Julie en Bo

2024 Compilatie winnaars ontwerpwedstrijd
Voorzitter jury Gert van den Ham:
'Het team heeft zich tevoren goed voorbereid. Ze hebben contact gezocht met mensen van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Alle duurzame thema’s zijn meegenomen in de plannen en er was veel aandacht voor meer groen en minder verkeer in de wijk.'

Vakjury beoordeelt ontwerpen en presentaties

Een jury bestaande uit deskundigen stelden na de presentaties vragen aan de teams en namen dit mee in hun beoordeling. De jury bestond uit vijf leden:

Juryleden 2024

  • Ilyes Machkor, Klimaatburgemeester
  • Kiki Metaal, Lid NJR en student Liberal Arts & Science met als hoofdrichting Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht 
  • Aad Straathof, Hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Olaf Hoogerdijk, Regisseur Openbare Ruimte, gemeente Alphen aan den Rijn
  • Marijse Vogel, lid JARA (Jongeren Advies Raad) Alphen aan den Rijn

 

Team Groene Hart Lyceum

Alyssa, Daisy, Rocco en Timo

Alyssa, Daisy, Rocco en Timo_DSF0297 normaal

Jurylid Kiki Metaal:
'Dit team heeft goed onderzoek gedaan bij veel bewoners en experts. Die uitkomsten hebben ze meegenomen in hun overwegingen welke maatregelen al dan niet te nemen, waarbij de plannen heel realistisch zijn. Goed gedaan!'

Team Bezige Bijtjes - Ashram College

Indy, Yara, Zoë, Mirte, Lot, Jennifer, Lili & Amber

Ontwerp Team Indy, Yara, Zoe╠ł, Lot, Jennifer, Lili en Amber-_DSF0280

Jurylid Olaf Hoogerdijk:
'Het viel op dat dit team tevoren heeft uitgezocht welk energielabel de huizen hebben. Dan weet je goed wat de opgave is. Er is goed gedacht aan het betrekken van bewoners en hen vooral te stimuleren, in plaats te zeggen wat er niet mag.'

Team Groene Hart Lyceum

Levi, Nathan, Fleur & Sies

Ontwerp Team Levi, Nathan, Sies en Fleur-_DSF0238

Jurylid Marijse Vogel:
'Dit team maakt ruimte voor meer autovrije straten met een goede toelichting waarom dat zo belangrijk is. Ook  hadden ze gedacht aan oplossingen om de wijk god bereikbaar te houden. Bijvoorbeeld met pakketkluizen voor bezorgers op centrale plekken in de wijk. Alle daken, plat en schuin, zijn meegenomen in de verduurzaming, zodat geen enkel huis wordt vergeten.

Team Toekomstbouwers Hazerswoude Ashram College

Fleur, Sade, Tatum, Kato, Lola, Tycho en Ivo

Ontwerp Team Lola, fleur, Sade, Tatum, Kato, Tycho en Ivo-_DSF0300

Jurylid Ilyes Machkor:
'Dit team koos ervoor om de In de aanpak de nadruk op veiligheid in de wijk te leggen en hiervoor duurzame maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door aan weerszijden van een weg om en om plantenbakken te plaatsen, waardoor het verkeer langzamer moet rijden. Om de vele veranderingen voor mensen overzichtelijk te houden en de overlast te beperken, voeren ze de veranderingen en maatregelen stap voor stap uit. Heel goed.'

Team Groene Hart Lyceum

Evi Sophieke, Suze en Lisa

Evi, Sophieke, Suze en Lisa_DSF0253 web

Jurylid Aad Straathof:
'Een aansprekende presentatie waarbij goed met beelden is gewerkt. De aanpak is realistisch, doordat tevoren een programma van eisen is opgesteld. Daardoor kun je je dromen vertalen naar een haalbare aanpak.

Reizende tentoonstelling

De ontwerpen worden de komende maanden  in een reizende expositie op verschillende plekken tentoongesteld. De tentoonstelling is zien tijdens de reguliere openingstijden van de verschillende locaties.

Tot en met 12 juli:
Bibliotheek Alphen - Centrum
Aarkade 10

15 tot en met 29 juli
Atrium gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1

29 juli tot en met 26 augustus
Buurthuis De Som
JosephHaydnlaan 5
Hazerswoude-Rijndijk

Foto's ontwerpen finalisten

Compilatie ontwerpen finalisten 1Compilatie ontwerpen finalisten

Foto's ontwerpen niet-finalisten

Ontwerpen Ashram College

Ashram Boskabouters Nienke, Ezra, Bregje, Anna, Janniek, Roy, MeesAshram Derek's Eco Pioniers Koen, Hylke, Seppe, Thijs P, Ilias, Mira, Kaj, PieterAshram Duurzame Buurt Deni, Thomas, Isa, Maud, Mik, Thijs G, Sven, RobinAshram Duurzame Mozartlaan Kirill, Lucas, Louise, noor, Sari, SamAshram Ontwerp Durable - Madelin, Alisha, Dzjengis, Kai Sala, Ehsan

Ontwerpen Groene Hart Lyceum

GHL Ontwerp Bart, Annie, Heidi, Jean-LeonGHL ontwerp Ernst, Thijs, Yoel, DaanGHL Ontwerp Micha Yoeri Ruben TimoGHL Ontwerp Noah, Mohammed, Finn, DyonGHL Ontwerp Sem, David, Ivar, Chico, Teun

Waarom de jaarlijkse ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk?

Werken aan een klimaatbestendige gemeente is belangrijk voor onszelf, maar vooral ook om een leefbare toekomst aan de volgende generaties door te kunnen geven. Met de ontwerpwedstrijd stimuleert de gemeente jongeren mee te denken over klimaatverandering en oplossingen voor een duurzame toekomst. Ieder jaar kiezen we een andere buurt of wijk binnen onze gemeente die de leerlingen, op papier, zo duurzaam mogelijk gaan maken. Dit jaar gaan ruim honderd leerlingen van Ashram College en Groene Hart Lyceum tussen maart en juni, aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van ideeën voor de buurt rondom de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk.

In groepen van zes tot acht leerlingen maken ze ontwerpen waarin ze rekening houden met onderwerpen als klimaatadaptatie, de overgang naar schone energie, circulaire economie en samenleving, duurzaam vervoer én sociale binding: hoe zorgen zij ervoor dat iedereen meedoet?

Stap 1: start ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2024

2024-03-07 Ontwerpwedstrijd aftrapOp 7 maart dit jaar vond de aftrap van de wedstrijd plaats in Park Villa. Onder leiding van onze klimaatburgemeester Ilyes Machkor gingen de leerlingen aan de hand van verschillende stellingen in gesprek met enkele enthousiaste ambassadeurs: Marijse Vogel van Jongerenadviesraad JARA, Bewegingsbouwer klimaatbeweging Wouter van Leeuwen en Kiki Metaal, studente duurzaamheid en lid Nationale Jeugdraad.

De uitdaging: ontwerp een klimaatbestendige wijk

Gemeentelijke gebiedsregisseurs Patrick Dongelmans en Mieke van Krimpen gaven de leerlingen voor hun opgave achtergrondinformatie over de buurt. De wijk rondom de Mozartlaan omvat 155 woningen met vooral inwoners tussen de 25-45 jaar. De buurt is grijs, dat betekent veel tegels en weinig groen. Er komt een reconstructie van de wijk met rioolwerkzaamheden en herinrichting van de straat.

In de wijk zijn veel uitdagingen:

  • hoe zorgen we voor meer groen
  • ruimte voor spelen en ontmoeten, én
  • voldoende parkeerruimte?

Een flinke klus waar met veel fantasie over nagedacht moet worden. Een andere opgave waar de leerlingen voor staan is hoe zij de inwoners gaan motiveren om ook in hun tuinen klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Stap 2: expertmeetings, in gesprek met deskundigen

2024-04 expertmeetings ontwerpwedstrijdIn april zijn voor beide scholen expertmeetings georganiseerd. Deskundigen van de verschillende duurzame thema's waren aanwezig om vragen van de leerlingen te beantwoorden en de eerste ideeën met elkaar te bespreken. In kleine groepen werden gesprekken gevoerd over de uitdagingen die er zijn en welke oplossingen mogelijk kunnen zijn.

Leerlingen goed voorbereid

De aanwezige deskundigen waren verrast over de goed voorbereide vragen die de leerlingen stelden. Veel vragen gingen over de aanpak voor een aardgasvrije toekomst en wat een handige manier is om een wijk duurzaam te verwarmen. Ook dachten ze na hoe we in onze energie kunnen blijven voorzien. Is het bijvoorbeeld mogelijk om zonnepanelen te verplichten? En zijn er eigenlijk regels voor parkeerplekken in de woonwijken? Hoe gaan we mensen overtuigen om minder de auto te gebruiken, om zo parkeeroverlast te verminderen? 

Samenwerken met bewoners

Opvallend was dat de leerlingen veel oog hebben voor de mening van de bewoners. Ze vinden het belangrijk dat bewoners zelf meedenken over de toekomst van hun wijk. Ook kwamen de leerlingen met het voorstel om een bezoek te brengen aan een woningcorporatie, omdat die veel woningen in de wijk verhuren.

Stap 3: de finale

De komende weken werken de leerlingen hun ideeën verder uit op posters en maquettes. De beste ontwerpen per klas gaan door naar de finale op donderdag 13 juni. Daar presenteren en verdedigen de leerlingen hun ontwerpen aan een jury en wordt de winnaar bepaald. Na afloop worden de ontwerpen in een reizende expositie op verschillende plekken tentoongesteld in de bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn, in het gemeentehuis en tot slot in buurthuis SOM in Hazerswoude.

>> Naar verslag en winnaars Ontwerpwedstrijd 2023