Restafval: nog veel te winnen!

Alles wat u niet kunt scheiden, mag bij het restafval.

Landelijk gooien we elk jaar 171 kilo afval per persoon bij het restafval. Daarvan is maar 62 kilo echt restafval. In Alphen aan den Rijn gooien we zelfs ruim 200 kilo restafval weg! 

Uit ons afval kunnen we steeds meer producten scheiden om als grondstoffen te gebruiken voor nieuwe producten. Zo hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig. En dat is belangrijk, omdat grondstoffen opraken en veel energie en arbeid kosten. Afval wat na scheiden overblijft is voor het grootste deel restafval. Maar niet alles. Grote producten die niet in de afvalcontainer passen, levert u bijvoorbeeld in bij de milieustraat. 

Soms is het onduidelijk in welke afvalbak een product hoort. Bijvoorbeeld luiers en kattenbakvulling. Deze horen niet in de gft-bak maar bij het restafval. Twijfelt u in welke bak het product mag? Gebruik dan de handige afvalscheidingswijzer.nl. Hierin vindt u snel en makkelijk de juiste bak! Kunt u uw product niet vinden of twijfelt u nog steeds? Gooi het dan bij het restafval! 

Afvalscheidings-app downloaden

De afvalscheidings-app is te downloaden via Google Play en Apple Store.

Wat gebeurt er met restafval

Uiteindelijk blijft er nog een klein beetje afval over: restafval. Ook restafval is niet zomaar afval maar een grondstof voor (duurzame) energie. Via de afvalenergiecentrales wordt het afval verbrand. De energie (warmte) die hierbij vrijkomt wordt gebruikt voor bijvoorbeeld elektriciteit en warmte. Wilt u meer weten over (rest)afval, kijk dan op de website van afvalverwerker Prezero.

Welk afval kunt u nog scheiden

In onze container voor restafval zitten nog veel producten die onnodig worden verbrand. Door beter te scheiden, kunnen we deze producten opnieuw gebruiken. Ongeveer 171 kilo afval gooien we elk jaar per persoon weg in de restafvalbak. Slechts 62 kilo is echt afval. Wat zit er nog in? 

  • Groente, fruit en tuinafval is 53 kilo
  • Plastic is 11 kilo
  • Papier is 14 kilo 
  • Textiel is 10 kilo
  • Glas is 7 kilo
  • Metaal is 7 kilo 
  • Hout is 5 kilo
  • (Elektrische) apparaten is 2 kilo

Extra informatie

Meer informatie over afval inzamelen vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/Afval