Subsidies voor ondernemers

Met de stijgende energieprijzen en een klimaat dat verandert, is verduurzamen een kans voor je bedrijf. Ook de overheid vindt duurzaam ondernemen belangrijk en helpt je hierbij met subsidies. Daarmee wordt het makkelijker en betaalbaarder om te investeren in een duurzame en natuurinclusieve onderneming. 

Beschikbare subsidies

Bloemrijke akkerranden webSubsidie voor biodiversiteit en waterkwaliteit op tuin- en landbouwgronden

Overgaan naar een meer natuurinclusieve tuin- en landbouw levert een belangrijke bijdrage aan een klimaatbestendige toekomst. De uitvoering van deze veranderingen betekent een extra kostenpost. Om het betaalbaarder te maken geeft de Provincie Zuid-Holland je met subsidie een steuntje in de rug om je bedrijf door te ontwikkelen en duurzamer te maken. 

De subsidie is aan te vragen in de periode van 4 september tot en met 4 december 2024. Per aanvraag kun je minimaal € 25.000 en maximaal € 225.000 aanvragen.

Meer informatie en aanvragen Provincie Zuid-Holland 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je als ondernemer in CO2-reductie, duurzame energie en energiezuinige technieken? Dan kun je gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hiermee kun je 40% van de gemaakte investeringskosten aftrekken van je fiscale winst. De minimale investering bedraagt € 2.500. Voorbeelden van investeringen zijn een warmtepomp, isolatie, LED-verlichting en HR-glas. Op de 'Energielijst' staat een volledig overzicht van alle maatregelen waarvoor je deze investeringsaftrek kunt gebruiken.

Meer informatie en aanvragen: Ondernemersplein KvK

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken kun je gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van je investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop je  gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Dit levert je een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Meer informatie, aanvragen en rekenvoorbeelden

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.

Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat uitgebreide informatie om de mogelijkheden van deze subsidie goed te onderzoeken en de subsidie aan te vragen. De aanvraag voor deze subsidie opent op 10 september 2024 en sluit op 10 oktober 2024. Het totale budget bedraagt € 11.500.000.000

Meer informatie SDE++

Actueel overzicht subsidies

De beschikbare subsidies en regelingen veranderen continu. Op de website van Rijksoverdienst van Ondernemend Nederland.

Actueel overzicht Subsidies en Financieringwijzer