Gezondheid

Hittestress en een slechte luchtkwaliteit hebben negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Hoe lossen we dit op?

De gevolgen van klimaatverandering hebben invloed op onze gezondheid. Gevolgen zijn bijvoorbeeld hittestress en een slechte luchtkwaliteit. Een groene leefomgeving is beter voor onze gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal. Bomen, struiken, planten maar ook water, zorgen voor een ontspannend gevoel. En daardoor ervaren we minder stress. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een groene omgeving wonen, minder vaak een huisarts bezoeken met klachten als diabetes, hart- en vaatziekten en depressie. Ook voelen mensen zich in een groene wijk minder eenzaam.  

Hittestress 

Tegels en steen worden op zomerse dagen heet en houden deze hitte lang vast. Hierdoor koelt het ’s nachts minder goed af en ontstaat in versteende buurten hittestress. Je kunt dan bijvoorbeeld moeilijker concentreren, krijgt sneller hoofdpijn en wordt eerder moe of duizelig. Ook zijn we minder actief en worden sommige mensen zelfs agressief. Vooral kwetsbare mensen, zoals ouderen en jongeren, kunnen erg ziek worden van hittestress. Zij kunnen er zelfs aan overlijden.  

Natuurlijke airconditioner 

Levend groen zoals bomen, struiken en planten nemen geen warmte op waardoor het koeler blijft. Ook zijn bomen en planten een soort natuurlijke airconditioner: zij zorgen voor extra koelte door schaduw en verdamping van regenwater.  

Schonere lucht 

Bomen maken de lucht die wij inademen schoner. Een kleine boom neemt bijvoorbeeld al 500 gram CO2 en fijnstof op. Dit staat gelijk aan 7.500 autokilometers! Ook dat is beter voor onze gezondheid. 

Meer weten

Wil je meer weten wat je moet doen bij hittestress en hoe je dit kunt tegengaan? Kijk daarvoor op www.klimaatadaptatienederland.nl. Meer informatie over waarom groen dichtbij goed is voor je gezondheid, vind je op de Atlas Leefomgeving van de overheid.