Subsidie voor monumentale panden

Wilt u uw historische gebouw renoveren én energiezuiniger maken? Welke duurzaamheidsmaatregelen zijn mogelijk in een monument? In elke monumentale woning liggen kansen voor verduurzaming, maar het is wel vaak maatwerk en zoeken naar de technische mogelijkheden. Het is belangrijk dat de ingrepen passen bij uw woning. Laat u daarom adviseren door iemand met verstand van verduurzaming én behoud van de historische waarde van uw pand. Voor advies en uitvoering kunt u subsidie aanvragen bij Subsidies erfgoed en monumenten.