Project LIFE GreenLED

Zoet water wordt steeds schaarser. We gaan op zoek naar oplossingen om toekomstige watertekorten op te vangen en ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende (drink)water is.

Droogte, bevolkingsgroei en de groeiende vraag naar (drink)water hebben negatieve gevolgen, zoals een tekort aan water in de toekomst. Met het project LIFE GreenLED zoeken we oplossingen voor de uitdagingen die klimaatverandering in stedelijke gebieden met zich meebrengt. 

Anders omgaan met water

De toenemende droogte in Europese steden, en ook onze gemeente, heeft steeds meer negatieve gevolgen en zet ons voor een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat er altijd voor iedereen voldoende water is? Ons huidige gebruik van drinkwater is niet duurzaam. We gebruiken het bijvoorbeeld om (tuin)planten water te geven en sportvelden te besproeien. Hierdoor blijft er steeds minder drinkwater over voor mensen. In de toekomst kan dit er zelfs voor zorgen dat er periodes zijn waarin we drinkwater maar beperkt kunnen gebruiken. 

Zo ver willen we het niet laten komen en daarom zoeken we naar oplossingen. Door andere waterbronnen te gaan gebruiken kunnen steden zich aanpassen aan de klimaatverandering en goed omgaan met de beperkte voorraden water. 

Het project GreenLED biedt een oplossing voor andere waterbron: regenwater. Met een speciale techniek kunnen we straks lokaal opgevangen regenwater gebruiken.  

Wat is het project GreenLED

We kunnen niet zomaar overstappen naar het gebruik van regenwater. Er zijn strenge regels voor het beschermen van onze gezondheid en de waterkwaliteit. FieldFactors and APRIA Systems, samen met De Technische Universiteit Delft en de Polytechnische Universiteit van Madrid hebben met het project GreenLED een systeem ontwikkeld dat het regenwater opvangt, schoonmaakt met een LED behandeling en bacteriën en virussen doodmaakt met behulp van UV-Clicht.

UV-C LED

UV-C LED is een chemicaliënvrije, natuurlijke en milieuvriendelijke aanpak en verwijdert biologische vervuilende stoffen die in regenwater zitten. Zoals  bacteriën en virussen die mensen ziek kunnen maken. Gecombineerd met BlueBloqs is een circulaire oplossing voor waterbeheer gerealiseerd. Dit betekent dat regenwater dat in de grond wordt opgeslagen steeds opnieuw na schoonmaken kan worden gebruikt.  

Water van hoge kwaliteit 

Het schoongemaakte water is van hoge kwaliteit en kan door mensen veilig worden gebruikt voor vooralsnog niet-drinkbare toepassingen. Deze techniek draagt ​​bij aan de aanpassingen die nodig zijn om extremer weer op te vangen. Het schoongemaakte water kunnen we bijvoorbeeld gebruiken voor het watergeven aan het groen in stedelijke gebieden zoals parken, groenstroken, groene daken en gevels, en het aanvullen van (openbare) vijvers en fonteinen. 

Hitte-eilandeffect 

GreenLED gaat de nieuw ontwikkelde techniek vier jaar lang uitvoeren en testen op twee locaties in twee landen. In Nederland in Alphen aan den Rijn en in Spanje in Madrid. 

Doordat binnensteden zijn versteend worden die tijdens warme dagen erg warm. Dit noemen we het hitte-eilandeffect. In Alphen aan den Rijn willen we de binnenstad groener maken en regenwater opvangen. Nu stroomt veel regenwater nog via de afvoer naar het riool. Bij een verhard oppervlak zoals openbare verharding en dakoppervlak van ruim 31.000 m2 gaan we deze afvoer afkoppelen van het riool. Dat betekent dat we elk jaar 15 miljoen liter regenwater kunnen opvangen en gebruiken. Hiermee verminderen we het hitte-eilandeffect en zorgen we ervoor dat we beter de klappen van klimaatverandering kunnen opvangen. 

Ook in Madrid start een project. Daar wordt schoongemaakt regenwater opgevangen in een stadsparkvijver. Het doel is dat dit water het hele jaar in die regio voor duurzaam water zorgt. 

Vierjarig project 

Het project wordt betaald uit EU-subsidies en duurt in totaal 4 jaar. Belangrijke mijlpalen in het project zijn onder andere:

  • ontwikkelen van een stevig technisch ontwerp voor het waterzuiveringssysteem
  • degelijk onderzoek voor kosten en opbrengsten
  • het naadloos op elkaar laten aansluiten van lokale regenwaterleidingen
  • grotere systeem dat het water vervoert en verdeelt

Tussen 2023 en 2025 brengen we de benodigdheden voor het systeem op de testlocaties aan. Daarna wordt het systeem 2 jaar lang getest, van 2025 tot half 2027. In juni 2027 presenteren we de resultaten van dit project. Hiermee hopen we andere steden te inspireren om deze oplossingen over te nemen en net als in Alphen aan den Rijn het water op deze duurzame manier te gaan beheren.  

GreenLED in Alphen aan den Rijn 

Alphen aan den Rijn ligt midden in het Groene Hart van Nederland en wil een richting uit die goed is voor het klimaat en het milieu. Het stadscentrum wordt een voorbeeld van duurzaamheid. Onder andere door daken, gevels en openbare ruimtes te verduurzamen én levendiger te maken met groen. Met de GreenLED-techniek kunnen we deze groene revolutie voor elkaar krijgen. 

Vanuit het project gaan we 2 ondergrondse waterbuffers aanleggen met de GreenLED-techniek. Deze techniek maakt het opgevangen regenwater schoon, zodat we het opnieuw kunnen gebruiken. Ook zetten we een systeem op waarmee we het water makkelijker kunnen vervoeren naar andere locaties met openbaar en particulier groen. 

Na afronding van het project gaan we zelfstandig verder met de GreenLED-techniek. Het GreenLED-project is een belangrijke stap in de uitvoering van de visie op een duurzame en gezonde toekomst in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Samenwerking met 6 partners 

Het GreenLED-project wordt betaald door de EU vanuit het fonds Milieu en Klimaatactie, LIFE en wordt uitgevoerd door zes partners in een Nederlands-Spaanse samenwerking.