Home

Pay off

#Duurzaam Alphen, met elkaar!

Duurzame ambitie

In 2050 willen we volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn, met veel verschillende soorten planten en kleine dieren zoals vogels, egels, vlinders en bijen. Daarom investeren we in een duurzame toekomst. Om dit te bereiken hebben we tot 2030 ambities voor de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en de circulaire samenleving en economie.