Ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk

Elk jaar organiseert gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met Omgevingsdienst Midden Holland en Huis van Duurzaamheid de ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk voor middelbare scholieren.

2024 ontwerpwedstrijdWerken aan een klimaatbestendige gemeente is belangrijk voor onszelf, maar vooral ook om een leefbare toekomst aan de volgende generaties door te kunnen geven. Met de ontwerpwedstrijd stimuleert de gemeente jongeren mee te denken over klimaatverandering en oplossingen voor een duurzame toekomst. Ieder jaar kiezen we een andere buurt of wijk binnen onze gemeente die de leerlingen, op papier, zo duurzaam mogelijk gaan maken. Dit jaar gaan ruim honderd leerlingen van Ashram College en Groene Hart Lyceum tussen maart en juni, aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van ideeën voor de buurt rondom de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk.

In groepen van zes tot acht leerlingen maken ze ontwerpen waarin ze rekening houden met onderwerpen als klimaatadaptatie, de overgang naar schone energie, circulaire economie en samenleving, duurzaam vervoer én sociale binding: hoe zorgen zij ervoor dat iedereen meedoet?

Stap 1: start ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2024

2024-03-07 Ontwerpwedstrijd aftrapOp 7 maart dit jaar vond de aftrap van de wedstrijd plaats in Park Villa. Onder leiding van onze klimaatburgemeester Ilyes Machkor gingen de leerlingen aan de hand van verschillende stellingen in gesprek met enkele enthousiaste ambassadeurs: Marijse Vogel van Jongerenadviesraad JARA, Bewegingsbouwer klimaatbeweging Wouter van Leeuwen en Kiki Metaal, studente duurzaamheid en lid Nationale Jeugdraad.

De uitdaging: ontwerp een klimaatbestendige wijk

Gemeentelijke gebiedsregisseurs Patrick Dongelmans en Mieke van Krimpen gaven de leerlingen voor hun opgave achtergrondinformatie over de buurt. De wijk rondom de Mozartlaan omvat 155 woningen met vooral inwoners tussen de 25-45 jaar. De buurt is grijs, dat betekent veel tegels en weinig groen. Er komt een reconstructie van de wijk met rioolwerkzaamheden en herinrichting van de straat.

In de wijk zijn veel uitdagingen:

  • hoe zorgen we voor meer groen
  • ruimte voor spelen en ontmoeten, én
  • voldoende parkeerruimte?

Een flinke klus waar met veel fantasie over nagedacht moet worden. Een andere opgave waar de leerlingen voor staan is hoe zij de inwoners gaan motiveren om ook in hun tuinen klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

Stap 2: expertmeetings, in gesprek met deskundigen

2024-04 expertmeetings ontwerpwedstrijdIn april zijn voor beide scholen expertmeetings georganiseerd. Deskundigen van de verschillende duurzame thema's waren aanwezig om vragen van de leerlingen te beantwoorden en de eerste ideeën met elkaar te bespreken. In kleine groepen werden gesprekken gevoerd over de uitdagingen die er zijn en welke oplossingen mogelijk kunnen zijn.

Leerlingen goed voorbereid

De aanwezige deskundigen waren verrast over de goed voorbereide vragen die de leerlingen stelden. Veel vragen gingen over de aanpak voor een aardgasvrije toekomst en wat een handige manier is om een wijk duurzaam te verwarmen. Ook dachten ze na hoe we in onze energie kunnen blijven voorzien. Is het bijvoorbeeld mogelijk om zonnepanelen te verplichten? En zijn er eigenlijk regels voor parkeerplekken in de woonwijken? Hoe gaan we mensen overtuigen om minder de auto te gebruiken, om zo parkeeroverlast te verminderen? 

Samenwerken met bewoners

Opvallend was dat de leerlingen veel oog hebben voor de mening van de bewoners. Ze vinden het belangrijk dat bewoners zelf meedenken over de toekomst van hun wijk. Ook kwamen de leerlingen met het voorstel om een bezoek te brengen aan een woningcorporatie, omdat die veel woningen in de wijk verhuren.

Stap 3: de finale

De komende weken werken de leerlingen hun ideeën verder uit op posters en maquettes. De beste ontwerpen per klas gaan door naar de finale op donderdag 13 juni. Daar presenteren en verdedigen de leerlingen hun ontwerpen aan een jury en wordt de winnaar bepaald. Na afloop worden de ontwerpen in een reizende expositie op verschillende plekken tentoongesteld in de bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn, in het gemeentehuis en tot slot in buurthuis SOM in Hazerswoude.

>> Naar verslag en winnaars Ontwerpwedstrijd 2023