Ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2023

In 2023 waren de inzendingen volgens de jury van een hoog niveau en zaten heel dicht bij elkaar. Daarom zijn er dat jaar maar liefst twee winnaars uitgeroepen: Team TOP van het Groene Hart Lyceum en ZCM van het Ashram College.

In maart startte de wedstrijd met meer dan honderd vierdeklassers van het Ashram Colleg en Groene Hart Lyceum. Drie maanden lang werkten zij aan duurzame ontwerpen voor het zuidelijk gedeelte van de wijk Ridderveld-West. Begin juni 2023 verdedigden 6 ontwerpgroepen hun ontwerp tijdens de finale en werd de winnaar bekend gemaakt.

En de winnaars zijn….

1. Team Top: wijk van de toekomst

Team Top
Op de foto: Teun, Noah, Joris, Nathan en Pete

Team Top had in hun ontwerp vooral gezocht naar kansen die er nu al zijn. Zij zien dat veel bedrijventerreinen nog flink kunnen worden vergroend. Ook willen zij recyclen stimuleren, door veel inleverpunten voor plastic afval in de wijken te plaatsen. 
Het oordeel van de jury:
Het team heeft goede, samenhangende ideeën en goed nagedacht over het complete plaatje. Ook hebben zij gekeken wat er al is en waar de behoefte ligt en is er goede aandacht voor participatie.

2. Team ZCM: Samen oplossen

Team ZCM
Op de foto: Zahra, Britt en Kerem

Dit team wil echt grootschalig het verschil maken. Zij kwamen dan ook met een geheel nieuw ontwerp voor de wijk waar groen het uitgangspunt is met een buurtkas voor bewoners om hun voedsel te telen. Met zo min mogelijk verharde wegen, willen ze het autogebruik ontmoedigen. Elk huis krijgt een watertank om regenwater op te slaan.

Het oordeel van de jury:
Het team kwam met originele ideeën en omdenken naar een hele nieuwe wijk. Heel knap. Hun idealisme om het samen op te lossen met iedereen was heel sterk.

De overige 4 ontwerpen

Alle ontwerpen hadden unieke en creatieve oplossingen voor de duurzame wijk van de toekomst’, zo zei de jury na afloop. Zo had een groep als oplossing voor hittestress het gebruik van verf die van kleur verandert. Bij zonnig en warm weer wordt de verf licht zodat de warmte niet kan worden opgenomen. In de winter wordt de verf donker om de warmte juist op te nemen.

Team DIDT: Duurzaam is de toekomst

Fleur, Indy, Kyra en Nina – Ahsramcollege

Team Duurzaamheid in de toekomstOordeel van de jury:
De slimme lantaarnpaal in het ontwerp was heel mooi. En dit team heeft ook heel goed de mogelijkheden van de openbare ruimte bekeken en meegenomen in hun ontwerp. 

 

Team 1 Klimaat, 3 Strijders

Elly, Pien en Kitty – Ashramcollege

Team 1 Klimaat, 3 StrijdersOordeel van de jury:
Dit team kwam met het idee voor een magnetische auto. Heel goed bedacht voor de toekomst. En dit team benadrukte heel goed de circulariteit (producten opnieuw gebruiken). Ook vond de jury het mooi dat dit team met een kinderboerderij de sociale samenhang wilden benadrukken. Alle duurzaamheidsthema’s waren goed met elkaar verbonden. 

Team Eco Alphen: a Green Future

Gijs, Alani, Quinn, Jools en Sven​​​​​​​ – Groene Hart Lyceum

Team Eco AlphenOordeel van de jury:
In het ontwerp zaten vernieuwende ideeën en er is breed nagedacht over alle duurzame onderwerpen. Verschillende vernieuwingen zoals een speciale app om iedereen mee te krijgen en het gebruik van waterstof, zijn ook goed uitgedacht.

Team Duurzame Bouwers

Fieke, Lucas, Thijmen en Anouk​​​​​​​ – Groene Hart Lyceum

Team Duurzame Bouwers​​​​​​​Oordeel van de jury:
Het team had een goede presentatie en duidelijk veel tijd gestoken in een vooronderzoek. Hoewel er op het gebied van duurzaamheid om meerdere onderwerpen uitdagingen liggen, heeft het team ervoor gekozen vol in te zetten op enkele thema’s en die goed uit te werken.