Droogte en wateroverlast

Door klimaatverandering hebben we te maken met lange droge periodes afgewisseld met zware regenbuien. Hoe voorkomen we wateroverlast?

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Door opwarming van de aarde is er warmere lucht en die kan meer waterdamp vasthouden. Wanneer het dan gaat regenen, zijn de buien een stuk heviger, net als hagel- en onweersbuien. 

Overstroming van het riool

Door verstening kan het regenwater niet op natuurlijke wijze in de grond wegzakken. Dit water stroomt naar het riool en wordt via de waterzuiveringsinstallatie afgevoerd naar onze rivieren en de zee. Ook het water vanaf onze daken gaat via de regenpijp naar het riool. Het rioolsysteem kan bij zware regenbuien dit vele water niet snel genoeg afvoeren, met als gevolg dat straten (kunnen) overstromen.  

Minder regenwater naar het riool, meer in de grond

Door onze (voor)tuinen, straten en buurten te vergroenen en onze regenpijpen aan te sluiten op waterbuffers zoals een regenton, zorgen we ervoor dat er minder water naar het riool gaat. Daarmee wordt het risico op overstromingen en wateroverlast kleiner. En doordat in minder versteende tuinen meer water in de bodem kan wegzakken, helpt dit ook om verdroging van de bodem tegen te gaan.  

Wil je weten wat jij kunt doen?

Op de pagina ‘Wat kun je zelf doen?’ vind je praktische informatie en tips. Of neem een kijkje op Ons Water en leer alles over schoon drinkwater en het waterbeheer in Nederland.