Energieadvies

Met een advies op maat weet je precies welke maatregelen je het beste kunt nemen om je gebouw te verduurzamen.

Met een energieadvies krijg je inzicht in de maatregelen die je kunt nemen voor je gebouw en een beeld van de geldzaken. Meer informatie over een energieadvies vind je op verbeterjehuis.nl.

Gratis energieadvies

Als je VvE heeft deelgenomen aan de cursus VvE’s met Energie, kun je je VvE ook aanmelden voor een gratis energieadvies. In dit advies rekent de adviseur verschillende pakketten van maatregelen voor je door om je gebouw te verduurzamen. Het VvE-loket kan dit energieadvies ook uitleggen op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Er zijn maximaal 15 gratis energieadviezen beschikbaar. Wees er dus snel bij. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar vveloket@alphenaandenrijn.nl

Omdat een energieadvies een kostbaar instrument is stellen we voorwaarden voor VvE’s die in aanmerking willen komen voor het gratis energieadvies. Deze voorwaarden zijn als volgt:  

 • De VvE is actief. 
 • Minimaal twee VvE leden nemen deel aan de cursus VvE’s Met Energie. 
 • De VvE vult eerst een intakeformulier in, waarna een intakegesprek volgt. 
 • De VvE bestaat uit appartementen met een bouwjaar vóór 1992. 
 • De VvE bestaat uit meer dan 10 eenheden.  
 • Aanwezige documentatie: 
 1. (Minimaal) splitsingsakte en huishoudelijk reglement  
 2. Jaarrekening en exploitatiebegroting  
 3. Bouwtekeningen  
 4. Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) over een periode van 20 jaar. MJOB is niet ouder dan drie jaar. 
 5. Energieverbruiksgegevens, zowel collectief als individueel (in m3 en KWh) 
 • Onderhoudsreserve: 1% van de herbouwwaarde. 
 • Aandeel commerciële ruimtes/particuliere verhuur in de VvE is lager dan 50%.  

Helpdesk voor vragen

Heb je vragen over verduurzamen? Dan is er de Helpdeks voor VvE’s

Procesbegeleiding

Onder bepaalde voorwaarden kan je VvE gebruik maken van hulp bij het aanvragen van offertes, subsidies en de besluitvorming binnen je VvE. Meer informatie en de voorwaarden vind je op de pagina Procesbegeleiding door het VvE-loket.