Duurzame energie

We stappen over naar schone energie die nooit opraakt, zoals van zon, wind en water. Voor de opwek van schone energie op grote schaal, werken we samen en maken we afspraken met overheden, inwoners en het bedrijfsleven.

De vraag naar schone energie groeit. Een deel van e energiebehoefte kun je zelf opwekken met behulp van zonnepanelen. De vraag naar elektriciteit is zo groot, dat we ook op grootschalige manieren moeten opwekken.

De Rijksoverheid doet dat bijvoorbeeld door veel windturbines in zee te zetten, en de mogelijkheden voor kerncentrales te onderzoeken. In Nederland hebben we afgesproken dat elke regio bijdraagt aan het grootschalig opwekken van elektriciteit met windturbines en grote aantallen zonnepanelen. In onze regio, Holland Rijnland, zijn daarover afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de regio samen aan een Regionale Energiestrategie. In de RES staan de doelen voor 2030, zoals:

  • hoe we kunnen besparen
  • zoeken naar alternatieven voor verwarmen met aardgas
  • duurzame vervoersmogelijkheden stimuleren
  • kijken hoe we elektriciteit duurzaam kunnen opwekken binnen eigen regio

Meer informatie

Waar krijgen we allemaal mee te maken? Welke voorwaarden zijn er en voor welke keuzes staan we? En vooral ook, wat is jouw rol hierin? Deze en meer informatie over de Regionale Energiestrategie Holland-Rijnland vind je op de website Wij zijn on.

Schone energie in huis

Met zonnepanelen kun je je eigen energie opwekken. Maar de energietransitie gaat over meer dan schoon energie opwekken. Onderwerpen zoal hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst voldoende energie hebben op elk moment van de dag en tijd van het jaar? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die er zijn om jouw woning te verduurzamen? Vraag dan eens een vrijblijvend en gratis energieadvies aan van onze energiecoaches van Energiek Alphen!

Direct een energieadvies aanvragen

Elektrisch vervoer

Rijd je een elektrische auto, dan kun je hiervoor een laadpaal in je buurt aanvragen. Hiervoor kun je contact opnemen met 1 van de aanbieders waarmee de gemeente samenwerkt. Zij regelen alles voor je.

Meer informatie laadpaal aanvragen