Duurzame energie

Duurzaam bouwen houdt rekening met de effecten op het milieu vanaf het plan tot en met de sloop van een gebouw.

De vraag naar schone energie groeit. Een deel van uw energiebehoefte kunt u zelf opwekken met behulp van zonnepanelen. De vraag naar elektriciteit is zo groot, dat we ook op grootschalige manieren moeten opwekken.

Meisje met windmolen

De Rijksoverheid doet dat bijvoorbeeld door veel windturbines in zee te zetten, en de mogelijkheden voor kerncentrales te onderzoeken. In Nederland hebben we afgesproken dat elke regio bijdraagt aan het grootschalig opwekken van elektriciteit met windturbines en grote aantallen zonnepanelen. In onze regio, Holland Rijnland, zijn daarover afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0).

 

 

Regionale Energiestrategie (RES 1.0)

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de regio samen aan een Regionale Energiestrategie.

In de RES staan de doelen voor 2030. We kijken hoe we kunnen besparen, zoeken naar alternatieven voor verwarmen met aardgas, geven een impuls aan duurzame vervoersmogelijkheden en kijken hoe we elektriciteit duurzaam kunnen opwekken binnen de eigen regio. En dat is binnen een van de drukste regio’s waarin wij wonen, werken en recreëren, niet eenvoudig.

Meer informatie

Waar krijgen we allemaal mee te maken? Welke voorwaarden zijn er en voor welke keuzes staan we? En vooral ook, wat is uw rol hierin? Deze en meer informatie over de Regionale Energiestrategie Holland-Rijnland vindt u op de website Wij zijn on.